FAQ

Ako sa starať o akumulátor

Ak chcete, aby vám váš akumulátor slúžil čo najdlhšie a hlavne čo najspoľahlivejšie, pripravili sme pre vás 9 základných tipov ako na to. Nie je to nič komplikované a zvládne to aj úplny laik.

 1. Akumulátor by mal byť vždy skladovaný plne nabitý, na suchom, čistom a chladnom mieste.
 2. Počas prevádzky zaistite vašej batérii vždy keď to je možné, plné nabitie či už prevádzkou dobíjacieho systému vozidla počas jazdy, alebo servisným dobitím vhodnou nabíjačkou.
 3. Spoje medzi pólovými vývodmi a konektormi vodičov musia byť pred spojením čisté a suché.
 4. Všetky kovové čast/spojenia by mali byť následne zakonzervované vazelínou.
 5. Pri každej servisnej prehliadke je potrebné skontrolovať hodnotu kľudového napätia akumulátora, hustotu a hladinu elektrolytu (ak je batéria s vekom, ktoré je možné otvoriť). Ak je to potrebné, batériu dobite a prípadne doplňte hladinu elektrolytu doliatím destilovanej vody do jednotlivých článkov batérie.
 6. Akumulátor by mal byť v automobile bezpečne upevnený a inštalovaný podľa doporučenia výrobcu vozidla.
 7. Svorky musia byť dobre utiahnuté a zakonzervované vazelínou bez obsahu kyseliny.
  Vyvarujte sa úplnému vybitiu akumulátora (ak je to možné, nenechávajte elektrické zariadenia zapnuté po tom, ako ste vypli motor).
 8. V prípade hlbokého vybitia batériu okamžite nabite doplna vhodnou nabíjačkou. Postupujte podľa pokynov výrobcu nabíjačky. Neskladujte batériu vo vybitom stave!
 9. Ak vozidlo/akumulátor dlhšie nepoužívate, nabite ho doplna, mechanicky odpojte aspoň (-) vodič od pólu batérie a zaistite voči skratu. Batériu pravidelne kontrolujte (1x mesiac) a v prípade potreby dobite.