FAQ

Ako správne kontrolovať štart-stop batériu?

Pre súčasné štart/stop vozidlá je okrem už uvedeného stavu nabitia batérie, kľúčové skontrolovať aj schopnosť akumulátora využívať jeho kapacitu na úplnú podporu štart/stop funkcií vozidla.  Nestačí len otestovať schopnosť batérie štartovať – tzv. štartovací (skratový) prúd, ale aj jej kapacitu – teda zásobu dostupnej energie batérie, ktorá sa používa v čase, keď je energia z batérie čerpaná (často aj počas jazdy vozidla). Testovať je potrebné aj ďalšiu dôležitú vlastnosť štart/stop batérií, a to schopnosť nabíjať sa v krátkych časových intervaloch, či už využitím špičkových prúdov rekuperovanej brzdnej energie, alebo v závislosti od prevádzkových stavov vozidla a „rozhodnutí“ jeho riadiacej jednotky.