FAQ

Akumulátor v zime

S príchodom zimy môžu nastať prvé problémy so štartom vášho automobilu. Nie vždy je za tieto problémy zodpovedný akumulátor, ale vo veľkej miere od neho záleží ľahký štart vozidla.

S príchodom zimy môžu nastať prvé problémy so štartom vášho automobilu.
Nie vždy je za tieto problémy zodpovedný akumulátor, ale vo veľkej miere od neho záleží ľahký štart vozidla.
So znížením teploty okolia (a tiež aj teploty elektrolytu) sa znižuje elektrická kapacita akumulátora.

Kapacita plne nabitého akumulátora pri danej teplote okolia je nasledujúca:

 • 100% kapacita pri teplote +25°C
 • 80% kapacita pri teplote 0°C,
 • 70% kapacita pri teplote -10°C,
 • 60% kapacita pri teplote -25°C.

Zaistite preto pred zimou (a po zime) plné nabitie akumulátora.

Pri akumulátoroch čiastočne vybitých sa kapacita proporcionálne znižuje. Odber elektrickej energie je tiež zvýšený z dôvodu jazdy so zapnutými svetlami, klimatizáciou, vyhrievaním sedadiel, okien a iných spotrebičov. Zníženie teploty okolia spôsobuje tuhnutie oleja. V prevodovke a v motore vzrastajú odpory, ktoré musí štartér prekonať a tým vzrastá prúd odoberaný z akumulátora počas štartu.

Pred zimnou sezónou: 

 1. U batérií s vekom, ktoré je možné otvoriť skontrolujte hladinu a hustotu elektrolytu. V prípade potreby doplňte elektrolyt destilovanou vodou a dobite akumulátor podľa predpisov výrobcu. Kontroly je potrebné vykonávať vhodnými testovacími zariadeniami v elektroservisoch a špecializovaných predajniach. Hladinu elektrolytu môžete zarovnávať sami dolievaním destilovanej vody do elektrolytu,
 2. U starších vozidiel s jednosmerným zdrojom prúdu (dynamo), kde môže vzniknúť záporná energetická bilancia je potrebné dobiť akumulátor mimo vozidla,
 3. Pred štartom auta zošliapnite spojkový pedál, čo zníži veľkosť odporu z prevodovky a tým zmenší odber prúdu z akumulátora,
 4. Pokiaľ automobil nebude v zime používaný, vyberte z neho akumulátor a uskladnite ho v nabitom stave,
 5. Môžete tiež použiť špeciálnu tepelnú izoláciu akumulátora, ale táto je účinná iba niekoľko hodín po vypnutí motora,
 6. Je vhodné mať malú nabíjačku batérií a aspoň raz za mesiac akumulátor dobiť. Pokiaľ je vozidlo používané najmä v mestskej premávke je potrebné akumulátor dobíjať aj častejšie,
 7. Udržujte veko akumulátora v čistom stave. Usadená špina, vlhkosť a voda môžu spôsobiť skrat a samovybitie batérie.


UPOZORNENIE!
Nízka hustota elektrolytu a nízka teplota môžu spôsobiť zamrznutie elektrolytu a prasknutie nádoby akumulátora.
Elektrolyt o hustote 1,10 g/cm3 zamŕza pri teplote -9°C,
Elektrolyt o hustote 1,15 g/cm3 zamŕza pri teplote -15°C