FAQ

Čo urobiť so starým akumulátorom?

Nikdy nevyhadzujte do kontajnera, vždy odovzdajte na príslušnom zbernom mieste!. Keďže batérie obsahujú kyselinu a olovo nemajú iba škodlivý vplyv na životné prostredie, ale je tu aj riziko úrazu.

Nikdy nevyhadzujte do kontajnera, vždy odovzdajte na príslušnom zbernom mieste!. Keďže batérie obsahujú kyselinu a olovo nemajú iba škodlivý vplyv na životné prostredie, ale je tu aj riziko úrazu. Preto sa pri kúpe nového akumulátora spýtajte aj na možnosť jeho likvidácie. Spoločnosť Exiqa vám môže zabezpečiť bezplatnú odbornú likvidáciu starého akumulátora tak, aby ste s tým nemali žiadne ďalšie zbytočné starosti.