FAQ

Čo znamená, že akumulátory sú bezúdržbové?

Väčšina výrobcov označuje svoje akumulátory ako bezúdržbové, v skutočnosti je iba niekoľko firiem vyrábajúcich batérie, ktoré nevyžadujú žiadnu obsluhu.

Väčšina výrobcov označuje svoje akumulátory ako bezúdržbové, v skutočnosti je iba niekoľko firiem vyrábajúcich batérie, ktoré nevyžadujú žiadnu obsluhu.

Moderné batérie vyrábané najnovšími technológiami sú väčšinou svetových výrobcov označované ako bezúdržbové vtedy, ak je za prísnych podmienok, pri nabíjaní batérie, stanovených normou STN EN50342-1:2006, úbytok hmotnosti batérie menší než 4g/Ah. Znamená to, že úbytok vody z elektrolytu počas doby životnosti je minimalizovaný, za normálnych prevádzkových podmienok nie je potreba dolievať demineralizovanú vodu do elektrolytu a v prípade, že je batéria počas doby životnosti správne dobíjaná prevádzkou vozidla, nie je potrebné batériu ani servisne nabíjať, či inak s ňou manipulovať.

Keďže sa bežné prevádzkové podmienky, za ktorých sú batérie využívané v mnohých prípadoch až príliš líšia od tzv. normálnych, za údržbu batérie sa potom vo všeobecnom význame slova dá považovať akákoľvek činnosť spojená s preverením stavu nabitia, prípadné servisné (sezónne) dobíjanie, resp. iné činnosti, vedúce k zabezpečeniu jej spoľahlivého, dlhodobého fungovania. V takomto prípade už je slovo údržba namieste, ale s povahou a charakteristikami výrobku nemá nič spoločné.