FAQ

Prečo autobatérie trpia počas horúceho leta

Bežne sa predpokladá, že zima je pre autobatérie najhorším obdobím roka, keď mrazivé teploty ovplyvňujú ich schopnosť naštartovať a napájať vozidlo. V skutočnosti však autobatérie čelia horšiemu nepriateľovi: letným horúčavám.

PROBLÉM SAMOVYBÍJANIA

So zvyšujúcou sa teplotou sa elektrochemická reakcia vo vnútri batérie zrýchľuje, čím sa urýchľuje prirodzený jav samovybíjania. Automobilové batérie vystavené horúcim podmienkam preto vyžadujú častejšie nabíjanie, aby sa zachovalo ich optimálne nabitie.

Napätie plne nabitej autobatérie by malo byť 12,7 V alebo vyššie. Napätie 12,5 V alebo nižšie znamená, že sa batéria začala vybíjať.

VHODNÁ PREVENCIA

Samovybíjanie a problémy s koróziou spôsobené počas leta sa môžu prejaviť až v chladnom jesennom alebo zimnom období, keď je potrebné viac energie na naštartovanie motora.

Existuje niekoľko jednoduchých spôsobov, ako sa môžu majitelia áut vyhnúť starostiam a vybitej autobatérii pri vyšších letných teplotách. Aby ste predišli zlyhaniu batérie, ponúkame vám nasledujúce rady:

  • Udržiavacie nabíjanie: Používanie udržiavacej nabíjačky počas letných mesiacov môže pomôcť kompenzovať samovybíjanie spôsobené vysokými teplotami, najmä ak sa auto niekoľko dní nepoužíva.
  • Parkovanie v tieni: V ideálnom prípade zaparkujte auto na tienistom mieste alebo v garáži. To ochráni batériu pred škodlivým hromadením tepla pod kapotou.
  • Údržba kvapalín: Aby ste zabránili prehriatiu motora, pravidelne dopĺňajte a vymieňajte motorový olej. Tiež pravidelne kontrolujte chladiace kvapaliny. Pri olovených batériách s prístupom k článkom skontrolujte hladinu elektrolytu v každom článku a ak sa nejaký odparil, doplňte do článku destilovanú vodu.
  • Udržujte batériu v čistote: Ak letné horúčavy spôsobili koróziu na svorkách batérie, vyčistite ju, aby prúd dobre tiekol. Uistite sa tiež, že spoje sú čisté a tesné.
  • Testovanie na predchádzanie problémom: Požiadajte svojho technika, aby pravidelne testoval vašu batériu, či nevykazuje známky samovybíjania. Ak sa auto ťažko štartuje, nechajte svojmu automechanikovi skontrolovať aj celkový elektrický systém. Ak je výsledok ktoréhokoľvek komponentu slabý alebo je batéria akýmkoľvek spôsobom fyzicky poškodená, pravdepodobne je čas ju vymeniť.