FAQ

Preventívna údržba akumulátora

Ak auto nie je veľmi staré a akumulátor pracuje bez problémov, je potrebné niečo robiť? Prevencia je totižto vždy lacnejšie ako liečba samotná.

Predovšetkým vo vlastnom záujme sa postarať o údržbu akumulátora a prdĺžiť tak jeho dobu životnosti na maximum. Jemným brúsnym papierom očistite batériové kontakty a svorky (plusové aj mínusové). Okrem tohto si v najbližšom servisnom stredisku dajte skontrolovať stav nabitia a hladinu elektrolytu (u typov, ktoré to umožňujú). Batériu doplna nabite.