FAQ

Rozdiel medzi konvenčnou a štart-stop batériou

Rozdiel je hlavne vo funkcii. Štart/stop batéria okrem častého naštartovania motora vozidla musí zvládnuť aj zásobovanie všetkých palubných spotrebičov elektrickou energiou v čase, keď je motor vypnutý. Odolnosť voči takejto cyklickej práci a schopnosť sa rýchlo opätovne nabiť sú hlavné rozdiely voči konvenčnej štartovacej batérii, ktorá motor naštartuje zvyčajne len raz, počas jednej jazdy vozidlom.