Nákladné vozidlá

Filter batérií:

Napätie [V]

Kapacita [Ah]

Dĺžka [mm]

Šírka [mm]

Výška [mm]

Uchytenie 

Nákladné vozidlá

Naštartovať ťažký dieselagregát a urobiť to vždy, keď treba, počas celej životnosti je hlavné poslanie batérie EXIQA Ultra Truck HD. Presvedčte sa, ako to zvláda ! 

Moderná logistika vyžaduje kontinuálny dopravný výkon. Bez ohl'adu na vzdialenosť, počasie, či podmienky na ceste je EXIQA Ultima Truck SHD bezpečným prostredníkom medzi vami a vašim odberatel'om.

Viac informácií >