Technológie

JIS

Japan Industrial Standard

Rozmerový a výkonový štandard optimalizovaný pre vozidlá ázijskej proveniencie