Technológie

3D mriežka

3D mriežka

Mriežka so špeciálnym 3D dotvarovaním pre bezpečné ukotvenie pasty dosiek batérie