Technológie

QV

Quality Guarantee

Symbol garantovanej spoľahlivosti a výkonu. Vďaka formovaniu batérií v procese výroby, najmodernejším, vysokofrekvenčným spôsobom za kontinuálnej cirkulácie elektrolytu.