Ultima Truck SHD

Filter batérií:

Napätie [V]

Kapacita [Ah]

Dĺžka [mm]

Šírka [mm]

Výška [mm]

Uchytenie 

Ultima Truck SHD

Moderná logistika vyžaduje kontinuálny dopravný výkon. Bez ohl'adu na vzdialenosť, počasie, či podmienky na ceste je Exiqa Ultima Truck SHD bezpečným prostredníkom medzi vami a vašim odberatel'om.

  • určené pre vozidlá používané v nepretržitom cykle 24/7 a v náročných cestných a terénnych podmienkach
  • odolná voči vibráciám* s technológiou GVR (Great Vibration Resitance), vhodná pre montáž na koniec šasi (Euro5/Euro6)
  • zosilnený SHD dizajn pre vyššiu spoľahlivosť a väčšiu bezpečnosť a funkciu prenocovania na palube
  • posilnená kapacita a zvýšený štartovací výkon pre použite v klimaticky náročných podmienkach a pre výkonné motory
  • ideálna pre mestskú dopravu a množstvo elektrických spotrebičov na palube
  • správna volba pre vozidlá rozvozových služieb s prídavnými manipulačnými zariadeniami
  • nízke nároky na údržbu 

Viac informácií >